پیوندهای ضروری
 
 نظام پیشنهادات
 
 نظر سنجی
عملکرد اداره کل حقوقی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟  
  واحد سازمانی
نام و نام خانوادگی
 • مدیرکل حقوقی و اجرائیات ( مسعود هاشم پور )
  • مسئول دفتر ( )
  • دبیر امور دیوان ( )
  • کارشناس مسئول اجرائیات ( )
  • دبیر کمیسیون حل اختلاف ( )
  • مسئول دبیرخانه حقوقی ( )