پیوندهای ضروری
 
 نظام پیشنهادات
 
 نظر سنجی
عملکرد اداره کل حقوقی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟  
تاریخ : دوشنبه 28 بهمن 1398     |     کد : 243

کمیته خدمات عمومی پیشگیری از وقوع جرم دستگاه های اجرایی دادگستری استان

کمیته خدمات عمومی پیشگیری از وقوع جرم دستگاه های اجرایی دادگستری استان تشکیل شد.

کمیته خدمات عمومی پیشگیری از وقوع جرم دستگاه های اجرایی دادگستری استان به میزبانی شهرداری تبریز در محل باغ صبا تشکیل شد.

به گزارش اداره کل حقوقی شهرداری تبریز آخرین جلسه کمیته خدمات عمومی پیشگیری از وقوع جرم دستگاه های اجرایی دادگستری استان به میزبانی شهرداری تبریز در سال 1398 در محل باغ صبا (مدیریت سرمایه گذاری شهرداری تبریز) تشکیل یافت . این جلسه که با حضور معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان جناب آقای دکترموقری تشکیل یافت ، دکتر مسعود هاشم پور مدیرکل حقوقی شهرداری تبریز در ابتدای جلسه با خیر مقدم گویی به معاونت محترم پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و حاضرین جلسه که مدیران و نمایندگان حقوقی دستگاه های اجرایی بودند با ارایه گزارش عملکرد سال 98 این کمیته که با ریاست و دبیری شهرداری تبریز بود نسبت به ارایه تصمیمات شاخص این کمیته در بحث پیشگیری از وقوع جرم پرداختند .
مدیرکل حقوقی شهرداری تبریز ضمن قدردانی از توجهات معاونت محترم پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان به این کمیته، اشاره ای به ابلاغ  مصوبات این کمسیون از طریق دستگاه قضایی به سطح کشور بعنوان خط مشی بیان داشتند.در ادامه این جلسه معاون پیشگیری از وقوع دادگستری استان با تشکر و قدردانی از زحمات اعضای کمیته در جهت شناسایی و آسیب شناسی و پیشگیری از وقوع جرم خاطر نشان شدند یک از راه کارهای مهم جلوگیری از آسیب های دستگاه های اجرایی و پیش گیری از جرم دارا بودن جایگاه ارزشمند مدیران و کارشناسان حقوقی است که باید در زمینه اقدامات حقوقی و انعقاد قرارداد ها نقش موثر داشته باشند و با تجارب و معلومات حقوقی جایگاه خود را در ادارات ارتقاء دهند.در این جلسه هریک از مدیران حقوقی دستگاه های اجرایی نقطه نظرات خود را به معاونت محترم پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ارائه نمودند.


PDF چاپ چاپ