پیوندهای ضروری
 
 نظام پیشنهادات
 
 نظر سنجی
عملکرد اداره کل حقوقی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟  
تاریخ : پنجشنبه 22 خرداد 1399     |     کد : 245

انتصاب

انتصاب رئیس اداره اجرای احکام

مدیرکل حقوقی شهرداری تبریز طی ابلاغی مهدی آبروانی را بعنوان رئیس اداره اجرای احاکم را منصوب نمودند.

به گزارش اداره کل حقوقی شهرداری تبریز، در جلسه ادواری مدیران حقوقی که به میزبانی شهرداری منطقه 5 تشکیل شده بود، دکتر مسعود هاشم پور مدیرکل حقوقی شهرداری تبریز طی ابلاغی مهدی آبروانی را بعنوان رئیس اداره اجرای احکام منصوب نمودند .آبروانی پیش از این در کارنامه خود مسولیت کمسیون ماده صد شهرداری منطقه 7 را داشته و بعنوان مدیر حقوقی منطقه  9 انجام وظیفه می نماید.
در ادامه جلسه مدیرکل حقوقی شهرداری با اشاره به اینکه آقای مهدی آبروانی با وجود آشنایی کامل د ر بحث آرای کمسیون های ماده صد گزینه مناسبی برای تصدی این پست بودند و خاطر نشان شدند که پتانسیل فوق که هم اکنون در اداره کل حقوقی فراهم شده است امید این را دارد که در اجرایی نمودن احکام صادره از کمسیون های ماده صد نقش بسزایی داشته باشد.   


PDF چاپ چاپ